KLUP APPLICATIE

PROBLEEMSTELLING
De Klup app geeft op dit moment niet het sociale Klup gevoel voor veel gebruikers, iets wat zij wel ervaren tijdens de Klup-activiteiten. Ook geven kluppers aan meer interactief met elkaar in contact te willen komen.

In het vooronderzoek wordt duidelijk dat de klupper inderdaad iets mist in de applicatie. Er is te weinig interactie mogelijkheid in de app. Er zijn verschillende typen kluppers. De ene klupper spreekt liever af met een groep van 20 personen tijdens een borrel, terwijl de ander liever één op één iets afspreekt. De mogelijkheid om hierin je voorkeur aan te geven biedt de Klup app echter niet. Door Klup worden nu alleen activiteiten georganiseerd waar kluppers zich voor kunnen aanmelden. Er wordt op dit moment dus nog geen gebruik gemaakt van de voorkeuren en de interesses van de kluppers en een eventuele match met een activiteit of een persoon. De activitei- ten die worden aangeboden veranderen nauwelijks (statisch). Men zou er vanuit kunnen gaan dat wanneer een activiteit niet doorgaat men daar een melding van krijgt en de applicatie niet zou hoeven te openen, Uit mijn observaties, interviews, cijfers en user testen blijkt dat er weinig interactie mogelijk is voor de klupper in de app. Daarnaast mist het gevoel dat de community heeft bij de offline activiteiten tijdens het gebruik van de applicatie.

De samenvatting van het onderzoek vind je hieronder:

designrationalenoellefinal