About

Toen ik aan de studie Communication and Multimedia Design begon wist ik direct dat het de juiste keuze was voor mij. Deze studie is een brede kennismaking van de Digitale Media en de Creatieve Industrie. Binnen mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in Interaction design, User Centered design en User Experience design. Wat mij enthousiast maakt aan deze richting is het oplossen van problemen door middel van een interactieve toepassing waarbij de gebruikerservaring van het individu centraal staat.

In mijn afstudeerjaar heb ik een half jaar stage gelopen bij Klup dit is een social app voor de 50 plusser. Omdat ik de minor User Experience design heb gevolgd, ben ik erg geïnteresseerd geraakt in de cognitieve psychologie en hoe je dit samen kan voegen in design. Omdat ik mijzelf graag verder wilde ontwikkelen op dit gebied ben ik tijdens mijn stage bezig geweest met het ontwikkelen van een testplan om de aansluiting van de gebruikers van de applicatie en het doel van de applicatie te vergroten.

Bij Klup kreeg ik tevens ook de kans om mijn afstudeerproject te doen. Tijdens mijn stage heb ik verschillende usability testen afgenomen om de Klup app naar een hoger niveau te tillen. Toch merkte ik dat er meer nodig was om de beleving van de app uit te breiden. Vervolgens ben ik met Michelle Wolters (co-founder Klup) in gesprek gegaan over een vraagstuk voor mijn afstudeerproject. Al snel kwamen wij tot de conclusie dat de app een bepaalde interactie miste en werd ik gevraagd om te kijken naar een oplossing om de Klup beleving te optimaliseren. Uit de verschillende testen en gesprekken met de kluppers kwam mijn hoofdvraag naar voren namelijk:

De Klup app geeft op dit moment niet het sociale Klup gevoel voor veel gebruikers, iets wat zij wel ervaren tijdens de Klup-activiteiten. Ook geven kluppers aan meer interactief met elkaar in contact te willen komen.

Onderzoek

Omdat mijn kracht ligt in het doen van onderzoek en de doelgroep te betrekken bij het ontwerp ben ik mijzelf gaan verdiepen in generatieve onderzoeksmethoden. Door het lezen van boeken en artikelen kwam ik tot de conclusie dat ik verschillende co-creatie sessies wilde doen met de doelgroep om zo achter de doelen, behoeften wensen en dromen van de doelgroep te komen. Ook merkte ik dat ik het leuk vond om mij te verdiepen in de theorie op het gebied van design en ik heb altijd interesse gehad in de cognitieve kant van de mens en hoe de mens hier mee omgaat.

Wat heb ik geleerd?

Tijdens het afstuderen wilde ik mijzelf graag meer ontwikkelen als User Experience designer maar wilde ik mijzelf ook ontwikkelen als project manager. Door deze doelen na te streven heb ik geleerd dat het van belang is dat je een duidelijke planning hebt en wanneer je deze volgt je ook daadwerkelijk alle stappen van het design proces kan doorlopen. Ook heb ik mij zeer ontwikkeld in het geven van leiding aan collega’s en op het gebied van een co-creatie. Tijdens een co-creatie neem je namelijk de leiding en stuur je verschillende mensen bij waar nodig. Je werkt samen in groepen met allemaal verschillende culturen en eigenwaarden en dit kan wel eens botsen. Wat ik vooral heb gemerkt is dat het van belang is dat je mensen op hun gemak stelt en duidelijk laat weten dat er geen fouten bestaan. De onzekerheid is een grote drempel die je vaak ziet terugkomen bij de testpersonen. Daarom zorg ik er nu altijd voor wanneer een test begint dat ik duidelijk in regels aangeef wat er verwacht wordt van een testpersoon.

Wat heb ik bereikt?

Wat ik heb bereikt met het afstudeerproject is dat ik mijzelf zeer heb ontwikkeld in een project te leiden. Het projectmanagement is mij zeer goed bevallen en dit was altijd al iets dat ik snel op mij nam tijdens verschillende opdrachten met andere studenten. Tijdens dit project heb ik verschillende feedback gehad van collega’s van experts en van de doelgroep zelf. Deze feedback heb ik altijd erg serieus genomen en daarnaast verwerkt. Op dit moment heb ik een valide onderzoek neergezet dat zich heeft uitgewerkt in twee verschillende prototypes namelijk: Klup Travel en Klup Prikbord. Ik ben hier dan ook zeker trots op en door mijn harde werk en de betrekking van de doelgroep in mijn design proces heb ik een valide eindoplossing neer kunnen zetten.

Waar sta ik nu?

Op dit moment ben ik een beginnend User Experience designer met leidinggevende kwaliteiten. Ondanks dat ik veel heb geleerd tijdens mijn studie aan de Hogeschool van Amsterdam (CMD). Heb ik de wens om mijzelf verder te ontwikkelen en meer te leren over theoretische achtergronden van mijn vakgebied. Ik wil mijzelf graag verder ontwikkelen op theoretisch en praktisch niveau. Onderwerpen zoals privacy, innovatie & design thinking, cognintive tools sluiten bij mijn interesses.

#instagram